KULTUUR  KONTAKT  BEERSE

Onze vereniging is gesticht in 1966. Het was een periode waarin het socio-culturele aanbod in de Kempen nog erg beperkt was. Grote bedrijven, zoals Janssen Pharmaceutica en Philips Lighting, vestigden zich in de regio en lokale KMO's begonnen aan hun expansie. Vele, meestal hoogopgeleide 'inwijkelingen' zochten contact met elkaar en met de lokale bevolking. De "Kontaktklub" zoals KKB oorspronkelijk noemde in de toenmalige progressieve spelling, groeide spoedig uit tot een vereniging die cultuur en verenigingsleven aanbood in de vorm van lezingen, musea-en toneelbezoeken, uitstappen met kinderen, enz...
In de jaren '90 veranderde de vereniging van naam en werd Kultuurkontakt Beerse (KKB). Ze richt zich sindsdien vooral op het uitnodigen van sprekers die een autoriteit zijn op hun vakgebied en die bereid zijn om voor een geïnteresseerd publiek duiding en informatie te komen geven over een actueel onderwerp. De vraagstelling en de mogelijkheid tot napraten leiden menigmaal tot interessante discussies en nabeschouwingen. Dit geeft de leden ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. We trachten telkens een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te programmeren.